Centrum technologii informatycznej

PRODUKCJA BY CTI

Przedsiębiorstwa, które odnoszą sukces w świecie biznesu zdają sobie sprawę, że wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu firmy to nie wszystko. Potrzebują ciągłego rozwoju oraz nowych narzędzi i rozwiązań wspierających ich firmy. Współczesne systemy ERP to podstawa sprawnego funkcjonowania firm i wspomaganie zarządzania całością procesów związanych z produkcją i dystrybucją. System Comarch ERP OPTIMA pozwala na proste rozliczanie produkcji na zasadzie kompletacji, która polega na tworzeniu kart produktu oraz definicji receptur na podstawie posiadanych surowców, a sam proces produkcji składa się z dwóch elementów: rozchód składników i przyjęcie wyrobu gotowego.

Setki wdrożeń systemu Comarch ERP Optima oraz wsłuchiwanie się w potrzeby klientów pozwoliły nam na stworzenie programu Produkcja by CTI, który w sposób kompletny uzupełnia system Comarch ERP OPTIMA o te funkcje, które sam system w chwili obecnej nie oferuje. Dzięki takiemu podejściu niejednokrotnie udało nam się uchronić klientów przed niepotrzebnym i niejednokrotnie kosztownym przejściem na inne systemy ERP oraz odpowiedzieć na pytanie:

Jak dobrze zarządzać produkcją w oparciu o system Comarch ERP Optima?

Odpowiedź to: rozbudować Optimę o moduł obsługi produkcji firmy CTI.

Produkcja by CTI to moduł, który został stworzony z myślą o Państwa potrzebach. Program oferuje szereg funkcjonalności, które przyczynią się do optymalizacji produkcji pod kątem zmniejszenia kosztów, poprawy terminowości realizacji i jakości wyrobów oraz co najistotniejsze jest on w pełni zintegrowany z Comarch ERP Optima.

Za pomocą modułu Produkcja by CTI będą mogli Państwo w łatwy sposób generować przewodniki kart produkcyjnych (karty kontrolne produktu) na podstawie technologii i zleceń produkcyjnych. Monitorować stopień zaawansowania zleceń oraz wprowadzać rzeczywiste koszty produkcji. Moduł ułatwia także rejestrowanie przebiegu produkcji, począwszy od ilości pracowników produkcyjnych, czasu realizacji zlecenia produkcyjnego, zużytych materiałów, aż po produkty uboczne produkcji (odpady). Wszystkie operacje mogą być również rejestrowane za pomocą paneli dotykowych, czytników kodów kreskowych lub mogą być wprowadzane ręcznie z notatek pracowników produkcji.

Moduł Produkcja by CTI od ponad 5 lat jest sukcesywnie rozwijany o nowe funkcjonalności i moduły uzupełniające. Kilkadziesiąt wdrożeń zakończonych sukcesem pozwoliło nam na wypracowanie uniwersalnych funkcjonalności, które spełniają oczekiwania większości klientów z dowolnej branży. Mimo to dajemy Państwu możliwość modyfikacji pod indywidualne i specyficzne potrzeby.

Produkcja by CTI to przede wszystkim wsparcie w controllingu zarządczym produkcji oraz pełna kontrola nad produkcja. Wszystko znajduje się jednym miejscu, a przejrzysty, czytelny i intuicyjny interfejs sprawia, że praca z programem jest jeszcze prostsza. Program oferuje różne tryby pracy oraz pełną konfigurowalność, która pozwoli na określenie funkcjonalności, które będą dopasowane do Państwa potrzeb.

Do najważniejszych funkcji programu Produkcja by CTI należy zaliczyć możliwość:

 • rejestracji przebiegu produkcji – począwszy od ilości pracowników produkcyjnych, czasu realizacji zlecenia produkcyjnego, zużytych materiałów, aż po produkty uboczne produkcji (odpady),
 • planowania zlecenia produkcyjnego w czasie,
 • tworzenia zaawansowanych kartotek technologicznych,
 • przygotowania oferty dla klientów na podstawie kalkulacji wyrobu gotowego,
 • dołączania i wyświetlania dokumentacji technologicznej do procesów,
 • wprowadzania rzeczywistych kosztów produkcji,
 • monitorowania stopnia zaawansowania zleceń,
 • generowania przewodników kart produkcyjnych (karty kontrolne produktu) na podstawie technologii i zleceń produkcyjnych,
 • ewidencjonowania kontroli jakości na produkcji,
 • ewidencjonowania stanów magazynowych (produkcyjnych),
 • wprowadzania technologii oraz określenie parametrów danego procesu produkcyjnego,
 • prostego i wygodnego definiowania receptur dla wytwarzanych produktów,
 • importowania receptur z Optimy,
 • ewidencjonowania wydanych surowców i półfabrykatów uwzględniając indywidualne cech (numer seryjny, numer dostawy, kolor),
 • kontroli dostępu za pomocą logowania użytkownika (identyfikator pracownika) oraz możliwość uzyskania dokładnej informacji na temat rzeczywistych czynności skojarzonych z pracownikami i wyrobami, co prowadzi do kontroli ewentualnych błędów pracownika,
 • tworzenia zleceń produkcyjnych (bilansowania produkcji na podstawie rezerwacji handlowych w Optimie),
 • bieżącej rejestracja wykonania czynności lub części czynności przez pracowników produkcji przy użyciu paneli dotykowych i/lub czytników kodów kreskowych,
 • generowania dokumentów wydania surowca na produkcję,
 • ewidencjonowania odpadów poprodukcyjnych z uwzględnieniem podziału na działy produkcji,
 • precyzyjnego rozliczania kosztów wyrobów gotowych uwzględniając faktyczny cykl produkcji,
 • szczegółowego rozliczenia pracowników z wykonanych wyrobów lub zadań (akord),
 • analizy obciążeń poszczególnych gniazd produkcji i pracowników.

Pokaż Więcej

Panel Produkcyjny by CTI

jest modułem, który wspomaga i uzupełnia pracę programu Produkcja by CTI. Współpracuje z dotykowymi panelami produkcyjnymi dzięki czemu daje możliwość montażu i wprowadzania danych bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. Prosty i ergonomiczny interfejs sprawia, że doskonale sprawdza się on dla pracowników produkcyjnych.

Moduł posiada wiele funkcjonalności, z których bezpośrednio wypływa szereg korzyści w postaci:

 • oszczędności czasu kadry zarządzającej i kontrolującej pracę pracowników produkcyjnych,
 • możliwość bezpośredniego podglądu dokumentacji technicznej na produkcji,
 • prostota i ergonomiczność modułu przyśpiesza pracę pracowników produkcyjnych,
 • w znaczący sposób poprawia rejestrację czasu pracy w rozbiciu na konkretne zlecenie/czynność,
 • łatwego rejestrowania awarii, przestojów na produkcji,
 • usprawnienia rozliczania pracy akordowej.

Do działania panelu produkcyjnego wymagane jest posiadanie modułu Produkcja by CTI.

Moduł Panel Produkcyjny by CTI posiada następujące funkcjonalności, które dają możliwość:

 • rejestracji czynności (czasu rozpoczęcia oraz zakończenia czynności),
 • rejestrowania ilości wykonanych czynności na zmianę,
 • generowania dokumentów magazynowych (RW , PW)
 • wglądu do listy zadań do zrealizowania,
 • zgłaszania awarii i usterek,
 • wydruku etykiet,
 • podglądu dokumentacji technicznej,
 • logowania i rejestracji czynności za pomocą systemu RCP (od zeskanowania karty z kodem po wprowadzenie indywidualnego kodu pracownika),
 • pełnej konfiguracji.

Zarządzanie Zasobami by CTI

to moduł, który uzupełnia i wspomaga pracę programu Produkcja by CTI. Do podstawowych korzyści należy niewątpliwie możliwość szybkiego i sprawnego planowania/przeplanowania produkcji dzięki możliwości zarządzania zasobami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym.

Moduł posiada wiele funkcjonalności, z których bezpośrednio wypływa szereg korzyści, np.:

 • uniknięcie błędów w planowaniu,
 • optymalizacja planów produkcyjnych,
 • możliwość szybkiego wyłapania przestojów produkcyjnych,
 • możliwość kontroli postępów realizowanego zlecenia produkcyjnego,
 • możliwość przeprowadzenia głębszych analiz produkcji

Moduł Zarządzania Zasobami by CTI posiada następujące funkcjonalności:

 • prezentacja planowanych czasów pracy w zleceniu,
 • przeplanowanie zasobu (zmiana czasu lub długości wykorzystania zasobu),
 • przeplanowanie zlecenia (zmiana czasu lub długości całego zlecenia),
 • wyświetlanie konfliktów (gdy w jednym czasie zaplanowane jest więcej zasobów niż powinno być),
 • wyświetlanie pasku postępu wykonywania danego zasobu (czynności),
 • możliwość dodania zasobu do zlecenia,
 • możliwość usunięcia zasobu ze zlecenia,
 • możliwość dowolnego wyskalowania wykresu (zasoby w czasie),
 • możliwość filtracji tego, co ma być pokazywanie (np. zlecenia według statusu).

Ofertowanie by CTI

to moduł, który współpracuje i uzupełnia pracę modułu Produkcja by CTI. Program daje możliwość łatwego i szybkiego stworzenia oferty dla klienta i przesłanie jej do Comarch ERP Optima jako dokument Rezerwacji Odbiorcy.

Moduł Ofertowanie by CTI składa się z dwóch elementów:

 1. Kalkulacja
 2. Oferta

Kalkulacja to sekcja w, której dokonuje się wyliczenia kosztów wykonania wyrobu gotowego na podstawie:

 • kosztów materiałów ,
 • nakładów pracy,
 • kosztów strat (odpadów),
 • kosztów dodatkowych.

Kalkulacja może być wykonana w złotówkach jak i w EURO, a dzięki integracji modułu z Comarch ERP Optima ceny zakupu surowców podpowiadane są automatycznie.

Oferta może powstawać na podstawie jednej lub wielu kalkulacji. Na ofercie znajduje się kontrahent, a kalkulacje odzwierciedlają w sposób jednoznaczny produkty, które są oferowane klientom. Na ofercie istnieje również możliwość określenia marży z jaką dany produkt ma być oferowany.

Główną zaletą ofertowania jest ergonomiczność i prostota w obsłudze modułu. Za pomocą jednego kliknięcia można na podstawie oferty wygenerować do Comarch ERP Optima dokument Rezerwacji Odbiorcy, a w momencie jej akceptacji na podstawie kalkulacji istnieje możliwość wygenerowania technologii i rozpoczęcie procesu produkcyjnego.

Niewątpliwą zaletą programu jest jego elastyczność, która pozwala kalkulacje oraz oferty wielokrotnie wykorzystać bądź powielać. Daje to możliwość skorzystania z danej oferty wielokrotnie do większej liczby klientów.

Filmy demonstracyjne

Prezentacja programu:

Produkcja - Prezentacja programu wideo

Konfiguracja i pola specjalne:

Produkcja - Konfiguracja i pola specjalne wideo

Tworzenia procesu produkcyjnego:

Produkcja - Tworzenia procesu produkcyjnego wideo

Licencjonowanie:

Produkcja - Licencjonowanie wideo

Lista braków:

Produkcja - Lista braków wideo