Centrum technologii informatycznej

Każdy program ewoluuje.

Świadomi zmieniających się potrzeb naszych klientów, zmian jakie zachodzą w prowadzeniu działalności produkcyjnej oraz pojawiających się trendów staramy się wychodzić naprzeciw ciągle rozwijając nasze oprogramowanie. Poniżej prezentujemy Państwu listę wprowadzonych zmian oraz nowych funkcjonalności w kolejnych wersjach programu.

Zmiany jakie dokonaliśmy w ostatnich wersjach.

X.X
Chcesz zobaczyć wszystkie modyfikacje?

Pobierz PDF


W WERSJI 6.5

Dodano możliwość tworzenia Zleceń Produkcyjnych bez Technologii, wprowadzono wyświetlanie zamienników na liście surowców do realizacji, dodano możliwość edycji elementów technologii na zleceniu dodano możliwość definicji czasów zasobów i kosztów na h/m/s, dodano wyświetlanie ilości zrealizowanej na liście zleceń.

6.5

6.4
W WERSJI 6.4

Dodano możliwość zamieszczania plików z innych Źródeł URL na Zleceniu Produkcyjnym. Dodanie nowego dokumentu w produkcji Zlecenie Wydania (ZW).


W WERSJI 6.3

Zaktualizowano Realizację częściową, dopracowano Kooperację, Zaktualizowano kolorystykę nieaktywnych Technologii, Wprowadzono przycisk Zestawienia na liście Zleceń Produkcyjnych, dodano parametr awarie, Wprowadzono możliwość Podglądu załączników z Obiegu dokumentów, Optymalizacja wydajności programu.

6.3

6.2
W WERSJI 6.2

Dostosowano program do Comarch ERP Optima w wersji 2018.1.1., Wprowadzono zmianę mechanizmu planowania realizacji zlecenia ( zasoby z ograniczonym w ciągu doby czasem od,do), Dodano możliwość tworzenia Zlecenia Produkcyjnego na ilości po przecinku (np. 12,5), Dodano możliwość wydruku etykiet na Zleceniu Produkcyjnym, Wprowadzono nowe dodatkowe uprawnienia administratora o funkcję „kierownik”, Dodano sumowanie czasów pracy na Zleceniu Produkcyjnym, Zaktualizowano Framework, dodano 4 miejsca po przecinku( jak w Optimie), Wprowadzono zakładkę Dokumenty na Zleceniu Produkcyjnym (możliwość podglądu dokumentów powiązanych ze zleceniem).


W WERSJI 6.1

Wprowadzono możliwość zmiany ceny ewidencyjnej na zatwierdzonej technologii, Zaktualizowano mechanizm wyliczania kosztu pracy zasobu produkcyjnego (koszt brany ze zlecenia). Dostosowano program do Comarch ERP Optima w wersji 2018.0.1.

6.1

6.0
W WERSJI 6.0

Dodano możliwość wprowadzania opisu do zasobu, Dodano możliwość kopiowania planu zasobów do realizacji, Dodano możliwość zarządzania kolejnością zasobów na technologii i zleceniu, Dodano możliwość seryjnego zamykania/otwierania zleceń.


W WERSJI 5.9

Dodano możliwość definiowania wagi kosztów na produktach, Dodano możliwość zmiany daty i godziny rozpoczęcia pracy zasobu w zleceniu, Dodano na kartotece zlecenia numer dokumentu i numer zamówienia z RO, Wprowadzono możliwość zmiany dat wystawienia dokumentów MM, RW, PW.

5.9